Het Beleid Rond Eten

Het beleid rond Eten & drinken op scholen is 'gehijacked' door de multinationals van de voedingsindustrie.

Innovatie rond het beleid van Eten & drinken op scholen in Nederland vindt voornamelijk plaats op congressen, bijeenkomsten en in onderonsjes van de hoge bazen. 
De werkwijze van JOGG en de jaarlijks terugkerende balanstop zijn een voorbeeld voor hoe het oude denken niet meer efficiënt werkt, zo deze al ooit gewerkt heeft. 

"The problem is they are trying to meet the future by doing what they did in the past." - Sir Ken Robinson

Al jaren gaan miljoenen vanuit de overheid en het grote bedrijfsleven van het ene naar het andere initiatief. Of de doelstelling nou wel of niet gehaald worden, men gaat vrolijk van jaarverslag tot jaarverslag door en klopt elkaar welwillend op de schouders. Maar ondertussen gebeurt er op de scholen bar weinig. Er is dan ook geen budget voor. Niet om de gezonde kantine echt op poten te zetten. Niet om heel concreet het beleid rond eten en drinken op scholen aan te passen. Natuurlijk niet. En ondertussen groeit het probleem van obesitas en overgewicht onder kinderen en jongeren.


Op de Balanstop worden stevige woorden gezegd en grote maatregelen aangekondigd, maar echt beleid blijft uit. Het enthousiaste verhaal van Ruud Koornstra “#Rethink” werd tijdens de Balanstop 2013 met een warm applaus werd verwelkomd.

Het Convenant Gezond Gewicht viert jaar op jaar de samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven ( JOGG, jongeren op gezond gewicht ) in de strijd tegen overgewicht. 

Ook VWS heeft officieel ' auf der JOGG Bühne ' uitgesproken tijdens de balanstop nu echt stappen te willen zetten. Maar resultaten blijven uit. De initiatieven veranderen hooguit van naam, met nieuwe doelstelling, nieuwe subsidies en de oude bestuurders. 

Het is wel begrijpelijk dat er weinig verandert. Het besluit om grote sociale en maatschappelijk vraagstukken anders te organiseren dan we gewend zijn, zou juist betekenen, dat diegenen die nu nog betaald krijgen om beleid te doen hun positie kwijt zouden kunnen raken. 
Dat is uiteraard niet wat de huidige bestuurders willen zien gebeuren - maar wat wel nodig is als we de nodige stappen willen zetten. 

Die stappen zijn hard nodig. Maar hoe de dialoog met de burger en de samenleving tot stand moet komen, wordt niet gezegd. Simpele vragen vanuit de stichting Tijd voor Eten ( om maar een voorbeeld te nomen ) op twitter of per mail worden niet beantwoord, of afgedaan als belachelijk. En uiteindelijk wordt gesteld dat de ongezonde eetgewoonten van de jeugd de schuld of de verantwoording van de ouders zijn.

Het wordt tijd om binnen en rond de scholen echt stappen naar een praktijkgerichte aanpak te zetten. Tijd voor Eten is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt het maatschappelijke onderwerp ' voeding op scholen' , de invloed van multinationals in de voedingsindustrie aan de orde te stellen, bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. 

ALS we ervoor gaan kiezen om met ' big food' samen te werken dan wel op basis van goede afspraken met elkaar. Tijd voor Eten trekt nu nog net iets nadrukkelijker aan de bel. 

Als we nu niet opletten en ingrijpen, krijgen onze kinderen vanaf 4 jaar hun dagelijkse portie Cup a Soup (dat vrijwel alleen uit toevoegingen bestaat), Ice Tea of Coca-Cola uit de automaat, Chocomel en Fristi tijdens de ochtendpauze en wordt Blue Band brood de normaalste zaak van de wereld.

Ondertussen groeit het probleem van obesitas en overgewicht bij onze jeugd. Een gezond eetpatroon begint bij de vroege jeugd, en moet dus ook op scholen de norm zijn. Toch worden de scholen zoetjesaan overgenomen door de grote voedselproducenten en de snoepfabrieken. Ouders hebben hier geen grip op, de verleiding is te groot en er is geen gezond alternatief. Zelfs de programma’s voor gezond eten op scholen  (Jongen op Gezond Gewicht JOGG en de GGD ) worden gesponsord door de snoepfabrieken, die meer belang hebben bij fastfood en snoep, dan bij gewoon gezond eten.

Het huidige beleid rond eten en drinken op scholen is één brok cognitieve dissonantie. Men wijst op de gevaren van verleidingen van ongezond eten, maar laat ondertussen de grote fabrikanten toe in de scholen, waar zij hun consumentjes op jonge leeftijd al merktrouw kunnen maken. Ondertussen ontbreekt gezond eten op de scholen helemaal, of is het onbetaalbaar en kan het niet op tegen de verleidingen van zoet en vet.

Hou je vast als het gaat om eten op scholen. Het is tijd voor actie.

Wakker worden!