John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Martin Fredriks : Dok Architecten BV, Directeur/Partner
Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Will Jansen : Bouillon Magazine
Doris Voss : Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Rinske van Noortwijk : Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )
Lottie de Wit : Bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten
Arnoud Passenier : Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.
Sandra van Kampen : Adjunct-directeur Stichting Urgenda


Deze website is een initiatief van tijdvooreten.nl